Misstänker du att du har fått en matförgiftning? Har du observerat en avvikande lukt i hushållsvattnet?

20. mars 2023

Du kan nu anmäla i ilppa-tjänsten om:

  • Insjuknande eller annan misstanke om sanitära olägenheter som du befarar livsmedel, hushållsvatten eller badvatten kan har orsakat. Till exempel misstanke om matförgiftning eller allergisk reaktion.
  • Olägenheter som du observerat i livsmedel, hushållsvatten eller badvatten. Till exempel främmande föremål i livsmedel eller avvikande lukt i hushållsvattnet.

Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Anmälan kräver ingen inloggning. Livsmedelsverket ansvarar för att upprätthålla ilppa-tjänsten.

Gör anmälan: ilppa.fi