Ny märkning på shoppingkassar som säljs i matbutiker

9. januari 2024

Plast- och papperskassar som säljs vid kassorna i livsmedelsaffärer förses med en ny märkning: ”Tämä kassi ei sovellu kosketukseen pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa / Denna kasse lämpar sig inte för oförpackade livsmedel". Märkningen läggs i fortsättningen till sådana shoppingkassar som säljs vid kassor och som inte uppfyller de krav som ställs på kontaktmaterial för livsmedel.

Med kontaktmaterial för livsmedel avses material och produkter som kommer i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel. Shoppingkassar av återvunnet material är inte alltid av sådan kvalitet att de lämpar sig för kontakt med oförpackade livsmedel. Det är till exempel bra att packa oförpackad frukt i påsar från fruktdiskar innan de packas i en shoppingkasse av icke-kontaktmaterialkvalitet. Användningen av kassar tillverkade av återvunnet material har inte orsakat hälsorisker för konsumenten, men på basis av försiktighetsprincipen vill man styra konsumenterna med en ny märkning så att de kan användas säkrare än tidigare.

Kassar tillverkade av återvunnet material har stor betydelse för den cirkulära ekonomin och därför vill man också fortsätta använda den här typens shoppingkassar av icke-kontaktmaterialkvalitet i livsmedelsaffärerna. Vid kassorna i livsmedelsaffärerna kan man fortfarande också sälja shoppingkassar av livsmedelskontaktmaterialkvalitet, som inte behöver märkas. 

Livsmedelsverket och Finlands Dagligvaruhandel rf avtalade om den nya märkningen av shoppingkassarna som säljs i livsmedelsaffärer i oktober 2023. Märkningarna tas i bruk allteftersom de gamla shoppingkassarna har sålts slut.

Mer information:
Frågor och svar om shoppingkassarna

Mer information:
specialsakkunnig Merja Virtanen, tfn 050 386 8436