Kontaktuppgifter - livsmedel

  • Har du planer på att bilda ett företag i livsmedelssektorn?
  • Har du som företagare frågor att ställa om livsmedelslagstiftningen?
  • Funderar du på att ordna ett matevenemang?
  • Vill du som konsument kontakta livsmedelstillsynen?

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn och livsmedelslagstiftning bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna.

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter finner du sidan Kontakta livsmedelstillsynen.

Sidan har senast uppdaterats 18.1.2023