Livsmedelstillsatser, aromer och enzymer

Tillsatser, aromer och enzymer, som används i livsmedel, avses medel som förbättrar livsmedel. Tillsatser och enzymer tillförs alltid i något tekniskt syfte. Med aromer förbättras eller ändras livsmedlets doft och smak.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA utvärderar tillsatsernas, aromernas och enzymernas säkerhet innan de godkänns för användning. Om tilsatser, aromer och enzymer i livsmedel finns stränga bestämmelser i livsmedelslagstifningen.

Livsmedelsföretagaren skall identifiera och hantera de krav som livsmedelslagstiftningen ställer på dessa ämnen och på användningen av dessa ämnen. Säkerställandet av överensstämmelsen med bestämmelserna skall utgöra en del av företagarens egenkontroll.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2022