Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit.jpg

Kontaktmaterial för livsmedel

På dessa sidor hittar du information om frågor rörande säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven för de material och förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel. På sidorna finns en kort genomgång om kontaktmaterial, med vilka avses alla de material och förnödenheter som direkt eller indirekt kommer i beröring med livsmedel.

Frågor har sammanställts under följande rubriker:

 • Kontaktmaterial - vad är de?
 • Kontaktmaterialföretagare - vilka är de?
  • Undantagen i Finland
  • Anmälan om kontaktmaterialverksamhet till livsmedelstillsynsmyndigheten
 • Vad består kontaktmaterialens säkerhet och övrig överensstämmelse med kraven av?
  • Handlingar som påvisar kontaktmaterialens säkerhet och överensstämmelse med kraven samt deras innehåll
   • Livsmedelsverkets allmänna anvisningar om innehållet i förklaringen om överensstämmelse med kraven
  • Faror/risker som är förenade med kontaktmaterial
   • Konsumenternas möjligheter att minska den kemikalieexponering som kontaktmaterialen medför
 • Lagstiftning för kontaktmaterial och företagare inom branschen
  • Ramförordning 1935/2004 (EU)
  • GMP-förordning 2023/2006 (EU)
  • Handels- och industriministeriets (HIM) beslut nr 268/1992 om tungmetaller i kontaktmaterial
  • Plastförordning 10/2011 (EU)
  • Returplastförordning 282/2008 (EU)
  • Förordning 450/2009 om aktiva och intelligenta material samt förnödenheter (EU)
  • HIM:s förordning om regenererad cellulosa 697/2005
  • HIM:s förordning om keramik 165/2006
  • Förordning om användning av bisfenol A i lack och ytskikt 213/2018 (EU)
  • Förordning om epoxiföreningar i kontaktmaterial 1895/2005 (EU)
  • HIM:s beslut om utlösning av N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen från dinappar och tröstnappar av elastomer eller gummi 903/2004
  • Importförordning (EU) 284/2011 om köksredskap av polyamid och melamin från Kina och Hongkong
 • Kontaktmaterialföretagares egenkontroll
  • Testning av kontaktmaterialens överensstämmelse med kraven
 • Livsmedelsföretagares egenkontroll 
  • Anvisningar för HACCP-bedömning
 • Tillsyn över kontaktmaterialen
  • Fastställande av tillsynsfrekvenser
  • Tillsyn över kontaktmaterialen i livsmedelslokaler
  • Tillsyn över kontaktmaterialverksamheten
  • Tillsynstema
 • Nyttiga internetlänkar
 • Lär dig mer om kontaktmaterialen – Inspelade föreläsningsmaterial för självständiga studier
 • Frågor och svar
Sidan har senast uppdaterats 2.11.2022