Du kan kommentera de uppdaterade Oiva-bedömningsanvisningarna i oktober

5. oktober 2023

Livsmedelsverket uppdaterar i regel Oiva-anvisningarna en gång om året. Om det sker betydande ändringar i innehållet, ombeds livsmedelsföretagare och tillsynsmyndigheter kommentera anvisningarna innan de publiceras. De uppdaterade anvisningarna träder i kraft i början av 2024.

Kommentera Oiva-anvisningar (på finska)