Ingen orsak har hittats till den omfattande matförgiftningsepidemin – utredningsarbetet fortsätter

18. september 2023

Matproven från matförgiftningsepidemin bland skolelever i S:t Michel den 16.8.2023 har undersökts vid Livsmedelsverket. I undersökningarna har man inte hittat vanliga matförgiftningsbakterier eller bakterie- eller mögelgifter som orsakar matförgiftningar. Redan tidigare har endast organoleptiska förändringar och variationer i surheten observerats i tortillabröd som misstänks vara orsaken till att skolelever insjuknat.

Av skolmatens råvaror har man undersökt matförgiftningsbakterier såsom Bacillus cereus-gruppens bakterier och koagulaspositiva stafylokocker samt deras toxiner och mögeltoxiner.  Av mikrober som tyder på förorening har man undersökt olika totalbakterier, sporbakterier, enterobakterier och mögel.  I proverna har inga orsaker till matförgiftning eller tecken på mikrobiologisk förorening konstaterats. Undersökningar har gjorts vid Livsmedelsverket och andra laboratorier.

Enligt en enkätundersökning om skolbespisningen som genomfördes av miljötjänsterna i S:t Michelsregionen och som analyserades av THL var tortillabröd den starkaste förklaringen till insjuknande. I de undersökta tortillabröden har hittills endast organoleptiska förändringar och även variationer i surheten, dvs. pH-talet, observerats. Dessa ändringar verkar vara relaterade till en del av en tillverkningssats.

Uppgifterna om fynden har förmedlats till myndigheten i tillverkningslandet för tortillabröd via EU:s livsmedelsmyndigheters larm- och anmälningssystem.  Tillverkaren utreder för sin del den eventuella orsaken till de organoleptiska observationerna och pH-variationen.

Mer information om epidemiutredningen på THL:s webbplats

Mer information om EU:s livsmedelsmyndigheters larm- och anmälningssystem (ACN)

Mer information:

Marjatta Rahkio (resultat från livsmedelsundersökningar)
Livsmedelsverket, direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet, tfn 050 3394576, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Annukka Markkula (resultat från livsmedelsundersökningar)
Livsmedelsverket, sektionschef, tfn 050 564 6175, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Maria Tirkkonen (S:t Michels epidemiutredning)
S:t Michels stad, direktör för hälsoövervakningen, tfn 040 1295120, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Ruska Rimhanen-Finne (epidemiuppföljning och -utredningar vid THL)
THL, epidemiologveterinär, tfn 029 524 8942, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi