Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Hur förbereder man sig för situationer med strålrisk

14. februari 2023

Det första nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2023 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan. Ämnen i detta brev:

  • Livsmedels- och foderföretagare – det lönar sig att ha beredskap inför situationer med strålrisk
  • Halterna av PFAS-föreningar i livsmedel börjar undersökas mer i Finland
  • Uppdaterade anvisningar
  • Du hittar de ekocertifikat som beviljats efter den 1 januari 2022 i Traces-systemets söktjänst
  • Exportörsregistret flyttas till eCert-systemet
  • Kom med och gör matservicen ekologisk

Läs Livsmedelskedjans nyhetsbrev.

Prenumerera på nyhetsbrev