Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Livsmedelssäkerheten i Finland har hållits på en god nivå

5. september 2023

Det femte nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2023 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan. Ämnen i detta brev:

  • Seminariet Oiva 10 år 29.9.2023
  • Ny anvisning: Engångsskyddshandskar inom livsmedelsarbetet 
  • Användning av tillsatsämnen i ekologiskt livsmedel
  • Storbritannien har skjutit upp införandet av exportlicenser för livsmedel och växter till slutet av januari 2024
  • Välkommen till lanseringen av webbplatsen vastuullinenruokapalvelu.fi torsdagen den 21 september 2023 kl. 13.30–15.30

Läs Livsmedelskedjans nyhetsbrev. 

Prenumerera på nyhetsbrev