Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Ny och uppdaterad vägledning för livsmedelssektorn

13. februari 2024

Det första nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2024 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan. Ämnen i detta brev:

  • Den nya handboken om näringspåståenden och hälsopåståenden styr användningen av påståenden i marknadsföringen av livsmedel
  • Norovirus fortfarande den vanligaste orsaken till matförgiftning i Finland
  • Oiva-anvisningar uppdaterade 2.1.2024
  • Tillåtna konventionella ingredienser i ekologiska livsmedel
  • Nytt exporttillstånd för svinkött till Sydafrika
  • Handboken för hantering av matsvinn har publicerats

Läs Livsmedelskedjans nyhetsbrev. 

Prenumerera på nyhetsbrev