Livsmedelskedjans nyhetsbrev: Utbildning och evenemang för livsmedelsexportörer

16. april 2024

Det andra nyhetsbrevet för livsmedelskedjan för 2024 har publicerats. Nyhetsbrevet innehåller aktuella plock om livsmedelsbranschen, ekolivsmedel, export/import och projekt inom livsmedelskedjan. Ämnen i detta brev:

  • Redan 1,5 miljoner hygienpass i Finland
  • En stor del av hepatit E-infektionerna härstammar sannolikt från medwurst
  • PFAS-halterna i ekologiska ägg har klart minskat
  • Användningen av vegetabilisk olja vid beredning av ekologiska livsmedel
  • Kommande exporttransaktioner: Marknadsläget för livsmedelsexport till Kina, Finansiering och stöd for livsmedelsexport?
  • En handbok om hantering och minskning av matsvinn har publicerats för mattjänsterna

Läs Livsmedelskedjans nyhetsbrev.  

Prenumerera på nyhetsbrev