Livsmedelssäkerheten i Finland är på en god nivå

11. juli 2024

Resultaten av Livsmedelsverkets myndighetstillsyn och -undersökningar visar att livsmedelstillsynen i Finland fungerar och livsmedelssäkerheten i allmänhet är på en god nivå. År 2023 fortsatte antalet inspektioner inom livsmedelstillsynen att öka och 83 % av inspektionsresultaten var utmärkta och goda.

Företagen åtgärdade väl de brister som myndigheten observerade i deras verksamhet. Under året förbättrade 67 % av de företag som fått bedömningen bör korrigeras eller dålig sitt resultat till god eller utmärkt. Detta resultat har förbättrats varje år sedan 2020.

"Det är viktigt att reservera tillräckliga resurser för livsmedelstillsynen för att upprätthålla en god nivå för livsmedelssäkerheten i Finland", konstaterar Ville Kekkonen, avdelningsdirektör vid avdelningen för livsmedelssäkerhet.

År 2023 förekom 45 livsmedelsburna matförgiftningsepidemier och i dessa insjuknade 1 671 personer. Över 800 personer insjuknade i en skolmåltidsepidemi i S:t Michel och 150 personer i en norovirusepidemi som smittade via ostron. Det totala antalet återkallelser av livsmedel fortsatte att minska för andra året i rad.

I proverna på främmande ämnen hittades överträdelser mot bestämmelserna i endast 1,8 % av de inhemska livsmedlen och i 3,3 % av de utländska livsmedlen, vilket visar att hanteringen av främmande ämnen är på en god nivå. Enligt nya undersökningar hade mängden PFAS-föreningar i ekologiska ägg minskat betydligt jämfört med tidigare resultat i och med de ändringar som gjorts i utfodringen av höns.

Den exporttillsyn som exportländerna kräver fortsatte i enlighet med programmen. Den amerikanska myndigheten godkände Livsmedelsverkets förslag till en ny förenklad auditeringsplan som man övergick till att följa under 2023.  Fler officiella exportlicenser beviljades i eCert-systemet än under tidigare år.

Den största delen av livsmedelstillsynen utförs av kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter. Även regionförvaltningsverkens, Tullens, Valviras och Livsmedelsverkets tillsynsarbete granskas i rapporten Livsmedelssäkerhet i Finland (på finska, referat på svenska).

Livsmedelssäkerheten i Finland 2023 (på finska)

Mer information:
avdelningsdirektör Ville Kekkonen, tfn 050 401 1852

Korrigering 12.7.2024: År 2023 förekom 45 livsmedelsburna matförgiftningsepidemier (inte 55).