Livsmedlens ursprung och pris är viktiga för finländarna

19. oktober 2022

I mataffären väljer finländaren livsmedel enligt ursprung, pris och näringsinnehåll. Valen påverkas i mindre utsträckning av till exempel koldioxidavtrycket. Detta framgår av den eurobarometer för livsmedelssäkerhet som publicerats av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA.

Nästan 80 % av de finländare som svarade var intresserade av livsmedelssäkerhet och faktorer som påverkar den. Finländarna var betydligt mer oroade över mikroplaster och miljögifter i livsmedel än de som svarade i andra medlemsländer. Finländarna var mer oroade över långtidsverkningar och risker som påverkar hela kedjan.

I Finland är maten säker

I Finland litar man på att maten är säker. 59 % av de som svarade tar detta för givet. I de övriga länderna är motsvarande andel 41 %. Även vetskapen om de förordningar som gäller livsmedel och myndighetsarbetet i EU är på betydligt högre nivå än i övriga medlemsländer. I Finland litar man på läkare, forskare och statliga myndigheter. I allmänhet är tilliten till myndigheterna hög i Finland.

I praktiken utövas livsmedelstillsynen i Finland vid 62 kommunala enheter. Livsmedelsverket styr tillsynen och har även egna tillsynsuppgifter.

 

Mer information:

direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576

EFSA: Cost a concern for EU consumers, with food safety close behind

Finlands resultat (pdf)