Man kan nu göra anmälningar på nätet om insjuknande och misstanke om olägenheter inom livsmedelsbranschen

20. mars 2023

Nya anmälningar för livsmedelsföretag har lagts till i Miljö- och hälsoskyddets elektroniska anmälningstjänst ilppa

Du kan nu anmäla i ilppa-tjänsten om:

  • Insjuknande eller annan misstanke om sanitära olägenheter som befaras kan ha orsakats av livsmedel, hushållsvatten eller badvatten inom din verksamhet. Gör en anmälan när du får uppgifter av kunden om till exempel matförgiftning eller en allergisk reaktion.
  • Olägenheter som observerats i din verksamhet i livsmedel, hushållsvatten eller badvatten. Gör en anmälan när du får uppgifter av kunden eller när du själv upptäcker till exempel främmande föremål i livsmedel eller något avvikande i hushållsvattnet.

Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Även enskilda misstankar ska anmälas. Anmälan om insjuknande kräver ingen inloggning. Livsmedelsverket ansvarar för att upprätthålla ilppa-tjänsten.

Fyll i anmälan på adressen ilppa.fi