Misstankar om förfalskning av honung på den europeiska marknaden

27. mars 2023

Utifrån resultaten av Europeiska kommissionens samordnade honungsprojekt misstänks 46 procent av den honung som importeras från länder utanför EU strida mot bestämmelserna.

16 EU-medlemsstater deltog i övervakningsprojektet som samordnades av kommissionen. Under projektet undersöktes 320 honungsprover som importerats till EU-området. I 147 av dessa observerades socker från andra källor. Finland deltog i projektet, men under provtagningstiden importerades inte honung direkt till Finland från länder utanför EU.

Honung är en värdefull produkt jämfört med förmånligare sockersirap, vilket lockar till bedrägeri. På grund av orättvis konkurrens kan mängden honung som produceras inom EU minska ytterligare.

Målet med projektet var att utreda hur äkta honungen på den europeiska marknaden är. Eftersom socker är en av huvudbeståndsdelarna i honung är det svårt att med säkerhet ta reda på i vilken mån honungen har förfalskats med tilläggssocker.

Tillsatsen av sockersirap i honung undersöktes delvis med en ny analysmetod, vars utveckling fortsätter inom EU. Med hjälp av denna metod hittades tvivelaktiga honungspartier. När man dessutom utnyttjade andra undersökningar, såsom inspektioner på plats och kriminaltekniska undersökningar, kunde man hitta tydliga honungsförfalskningar. 

Projektets resultat

Projektet som samordnades av EU bekräftade antagandet att en del av honungen som importerats till den inre marknaden misstänks strida mot honungslagstiftningen. Största delen av de prover som togs i projektet härstammade från Kina (89), Ukraina (74), Argentina (34), Mexiko (22), Brasilien (18) och Turkiet (15). Flest tvivelaktiga partier kom från Kina (74 procent, 66/89), men misstänkta partier importerades också från Turkiet (93 procent, 14/15) och Storbritannien (100 procent, 10/10).

37 aktörer har varit föremål för misstanken, av vilka sju hittills har påförts påföljder för förfalskning av honung med tillsatt socker. Finländska aktörer var inte föremål för misstankar om förfalskning. Projektets resultat visar hur viktigt myndighetssamarbetet är på nationell och internationell nivå.

 Mer information om projektet

Mer information:

Ledande jurist Hanna Brotherus (brott i livsmedelskedjan och myndighetssamarbete), tfn +358505553987, hanna.brotherus@ruokavirasto.fi

Specialforskare Helena Pastell (laboratorieanalyser) tfn +358 50375 0968, helena.pastell@ruokavirasto.fi

Specialexpert Tuulikki Lehto (lagstiftning som gäller honung och uppgifter om honung), tfn +358 50558 2696, tuulikki.lehto@ruokavirasto.fi