Nya livsmedel övervakas också på restauranger

12. februari 2024

Livsmedelsverkets uppdaterade Oiva-kontrollanvisning för nya livsmedel trädde i kraft i början av år 2024.

Anvisningen tillämpas i fortsättningen tydligare även på restauranger och andra serveringsställen. I praktiken kontrollerar kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter om restaurangen använder råvaror som betraktas som nya livsmedel.

Nya livsmedel är som namnet antyder nya råvaror och ingredienser vars användning som livsmedel inte är så kända i Europa. Nya livsmedel är till exempel insekter, flera exotiska växter samt växter från naturen eller delar av växter som man traditionellt inte har använt som livsmedel.

Nya livsmedel får släppas ut på marknaden endast om deras säkerhet har bedömts och godkänts för livsmedelsanvändning inom EU. Livsmedelsföretagen ansvarar för att de inte använder icke-godkända nya livsmedel.  

I den uppdaterade Oiva-kontrollanvisningen ska man också övervaka att de godkända villkoren uppfylls för användning av nya livsmedel inom livsmedelsföretagen.

Läs mer: Oiva-kontrollanvisning 11.4 Nya livsmedel och nya processer