Sambandet mellan insjuknanden och hepatit E-virus som konstaterats i medvurst utreds

8. mars 2024

I Livsmedelsverkets laboratorieanalyser har hepatit E-virus konstaterats i medvurst som tillverkats av en inhemsk tillverkare. Dessa produktpartier säljs inte längre. Livsmedelsprover har analyserats för att utreda källan till hepatit E-infektionerna. År 2024 har det konstaterats fler fall av hepatit E än normalt.

Livsmedelskällan utreds med fortsatta undersökningar

Livsmedelsverket utreder källan till hepatit E-infektionerna tillsammans med THL och de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna. Med fortsatta undersökningar strävar man efter att utreda om medvursten i fråga har orsakat hepatit E-infektioner under 2024. Dessutom söker man efter andra möjliga livsmedelskällor.  

Hepatit E-virus kan orsaka hepatit, det vill säga leverinflammation. Infektionen är ofta symtomfri. Man kan smittas via ett livsmedel som innehåller viruset eller direkt från ett djur eller en människa som bär på viruset. Viruset förekommer i stor utsträckning runt om i världen. Det konstateras vanligtvis hos svin. Hos svin i slaktåldern förekommer dock endast lite virus i Finland. Viruset förekommer också hos vildsvin och hjortdjur, såsom älgar och vitsvanshjortar.

Hepatit E-virus konstateras sällan i livsmedel. Viruset kan hamna i livsmedel till exempel med kött från ett symtomfritt djur som bär på viruset om livsmedlet inte upphettas under tillverkningsprocessen. Hepatit E-virus förstörs när maten hettas upp. 

Mer information

För ytterligare frågor

specialexpert Elina Leinonen, tfn 050 5667 207, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Hepatit E-analyser i livsmedel
specialforskare Maija Summa, tfn 050 517 1267, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi