Namnskydd söks för Savolainen mustikkakukko

1. februari 2024

Man ansöker om EU:s namnskydd för namnet Savolainen mustikkakukko. Namnskydd för den geografiska beteckningen (SGB) söks av ProAgria ItäSuomi ry, Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset. Ansökan grundar sig på Savolainen mustikkakukkos rykte som traditionellt bakverk från Savolax, vars särdrag är dess slutna struktur, skal av rågmjöl samt fyllning av blåbär som man plockat i skogen.

Det geografiska området för Savolainen mustikkakukko utgörs av landskapen Norra Savolax och Södra Savolax. Savolainen mustikkakukko förenar den bärplockningskultur som är kännetecknande för Savolaxregionen och den mångsidiga användningen av råg som förankrats i urgammal svedjetradition. Savolainen mustikkakukko valdes till sockenmat i S:t Michel år 1984.

Savolainen mustikkakukko är en typisk rätt som man serverar vid olika kulturevenemang. Man serverar den bland annat i olika kaféer och restauranger, huvudsakligen som dessert, men också som kaffebröd.

Produktbeskrivning av Savolainen mustikkakukko

Savolainen mustikkakukko är ett slutet bakverk med rågskal i en form där fyllningen består av blåbär. Skalet består i huvudsak av råg. Skalet är sött till smaken och ljusbrunt till färgen. Fyllningen är fräsch till smaken och mörkblå till färgen, med skiftning i lila. Fyllningen är saftig. Bakverksformen varierar från rund till rektangulär.

Savolainen mustikkakukko skiljer sig från de vanliga bärpajerna tack vare sin struktur. Bakverkens bär hålls saftiga tack vare den slutna strukturen. Råg- och kornmjöl gör skalet krispigt. Som fyllning av bakverket använder man blåbär som växer i skogen.

Invändningsförfarandet pågår nu

Ett nationellt invändningsförfarande i anslutning till registreringen av namnet pågår fram till 2.3.2024. Materialet finns på adressen: www.ruokavirasto.fi/sv/savolainen-mustikkakukko. I Finland kan en invändning göras av sådana fysiska eller juridiska personer som har ett berättigat intresse. Livsmedelsverket behandlar invändningarna och fattar beslut i ärendet. Europeiska kommissionen beslutar om registrering av namnet efter en eventuell EU-behandling.

Mer information:

Piritta Sokura, specialexpert
Tfn 040 570 7024
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi