Namnskydd söks för savolaxisk talkkuna

18. november 2022

EU:s namnskydd söks för namnen ”Savolainen talkkuna” och ”Savolainen talakkuna”. Ansökan om namnskydd baserar sig på savolaxiska talkkunas rykte som en traditionell savolaxisk spannmålsprodukt med mörk färg och grov struktur som särdrag. Sökande av skyddad geografisk beteckning (SGB) är ProAgria Itä-Suomi ry.

Talkkuna från Savolax eller talakkuna från Savolax är en mjölblandning som består av kokta och ugnrostade, grovmalna korn. Talkkunas huvudsakliga råvara är korn eller korn och havre blandade. Karakteristiskt för talkkuna är en ganska grov struktur, en doft och smak av rostad spannmål och brun färg.

Till skillnad från de övriga talkkunasorterna är talkkuna från Savolax mörkare och grövre. Tack vare den flerfasiga tillverkningsprocessen har produkten lång hållbarhetstid.

Savolaxiska talkkunas historia och rykte

Talkkuna från Savolax eller talakkuna från Savolax härstammar från primitiva mjölrätter som för flera hundra år sedan tillreddes som torrproviant för vildmarksturer och fälttåg. I Savolax har talkkuna traditionellt tillretts efter Mikaelidagen i oktober. Talkkuna torkas i ugnen, vilket är typiskt särskilt för Finlands östliga mattradition.

Den vanligaste maträtten som i Savolax lagas av talkkuna är gröt. Det traditionella tillbehöret till gröten är tirripaisti, dvs. stekt sidfläsk, eftersom varm spannmål och fläsk är en god smakkombination. Gröten äts också med en smörklick. Savolaxiska talkkuna lämpar sig också väl till efterrätter, till exempel tillsammans med bär.

Det talar om talkkunas rykte att Savolax nation vid Helsingfors universitet ordnar en talkkunafest om höstarna, där man äter talkkunagröt och tirripaisti. Talkkunafesten har en lång tradition, och för första gången åt man talkkuna i talkkunafesten redan 1887. Dessutom har Suomalaisen Talkkunan perinneyhdistys (traditionsföreningen för finsk talkkuna) varit verksam i Finland sedan 2013. Syftet med föreningen är att slå vakt om och utveckla den finländska talkkunatraditionen och öka kännedomen om den.

Invändningsförfarandet pågår

Det nationella invändningsförfarandet i samband med registreringen av namnet pågår fram till 19.12.2022. Materialet kan läsas på www.ruokavirasto.fi/savolaxisk-talkkuna. I Finland kan en invändning göras av myndigheter, fysiska personer eller juridiska personer vars berättigade intresse ärendet berör. Livsmedelsverket behandlar invändningarna och fattar beslut i ärendet. Europeiska kommissionen beslutar om registrering av namnet efter en eventuell EU-behandling.

 

Mer information:

Piritta Sokura, överinspektör

tfn 040 570 7024

piritta.sokura@ruokavirasto.fi