Antalet återkallelser av livsmedel ökade ytterligare år 2021

24. februari 2022

Enligt den information som Livsmedelsverket samlat in återkallades för första gången över 300 livsmedel från den finska marknaden år 2021 (309 fall). Antalet återkallelser ökar för sjätte året i följd. I antalet återkallelser har skett en ökning med 16 procent i jämförelse med året innan.

Via det europeiska systemet för varning om livsmedel behöriga myndigheter emellan, dvs. RASFF, fick Finland kännedom om en stor mängd livsmedelsfel som ledde till återkallelser av livsmedel. Näst mest återkallelser orsakade avvikelser som företagen uppdagat i sin egenkontroll.

Traditionellt är det tre orsaker som mest orsakat återkallelser: mikrobiologiska faktorer, icke angivna allergener och rester av bekämpningsmedel.

Etylenoxid orsaken till det ökade antalet

På grund av etylenoxid vidtogs sammanlagt 72 återkallelser, något som förra året var den största enskilda orsaken till återkallelser (23 % av alla fall). Etylenoxid används i en del länder utanför EU eventuellt som växtskyddsmedel och till exempel för sterilisering av frön och andra dylika växtbaserade råvaror inom livsmedelsindustrin. Ämnet antas vid långvarigt intag öka risken för cancer.

Gränsvärden för rester av etylenoxid i flera livsmedel har fastställts i den s.k. förordningen om bekämpningsmedelsrester. Sommaren 2021 överenskoms också under EU-kommissionens ledning om gränsvärden som ska tillämpas på rester av etylenoxid i tillsatser och om handlingsprinciperna då dessa gränsvärden överskrids. På grund av etylenoxid vidtogs återkallelser av mycket olika livsmedel. Antalet fall minskade betydligt efter övergången till år 2022.

Också i många andra orsakskategorier vidtogs fler återkallelser än tidigare. Mikrobiologiska orsaker var den näst största kategorin orsaker till återkallelser.

Bambumaterial som används i kombination med livsmedel en orsak till återkallelser

År 2021 var det ett tillsynsprojekt som gällde tillsyn över livsmedelskontaktmaterial som innehåller bambufiber eller andra icke godkända växtfibrer som hade inletts redan hösten innan och som gällde hela EU som orsakade återkallelser. Föremål för projektet var särskilt muggar och andra kärl som innehåller bambu och annat växtbaserat material och som har en sammansättning som inte godkänts för användning i kombination med livsmedel.

Återkallelseprocesserna är fungerande och såväl företagen som myndigheterna har agerat effektivt i att skydda konsumenternas hälsa. Konsumenter har inget skäl till oro; livsmedel och kontaktmaterial som strider mot bestämmelserna tas alltid effektivt bort, om sådana kommit till försäljning.

Läs mer:
Mer detaljerad information om återkallelserna av livsmedel år 2021

Mer information:

överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416