Bättre förpackningspåskrifter för livsmedel – tydliga instruktioner nu även på engelska

19. oktober 2020

Guiden Information som skall ges om livsmedel innehåller de viktigaste kraven gällande förpackningspåskrifter för livsmedel som företagare inom livsmedelsbranschen bör känna till.

Guiden visar hur man gör korrekta påskrifter genom praktiska exempel. Guiden innehåller även övningar för att utarbeta tillexempel förteckningar över beståndsdelar och näringsdeklarationer utifrån recept. Guiden är avsedd speciellt för små och medelstora företag.

Guiden finns på Livsmedelsverkets webbplats