Det är inte tillåtet att importera eller saluhålla livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller bambufiber eller andra icke godkända växtfibrer

25. november 2020

Livsmedelsverket meddelar att importörer och distributörer måste sluta importera livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer, eftersom de strider mot bestämmelserna.  Produkter som redan finns på marknaden ska också återkallas från handeln.  De kommunala livsmedelstillsynsenheterna utövar tillsyn över återkallelsen.

Det är förbjudet att importera och saluhålla livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller icke godkända växtfibrer, såsom bambumjöl eller rismjöl. Sådana material har använts bland annat som fyllmedel vid tillverkning av olika take away-muggar, serviser för barn och matbestick. Dessa produkter överensstämmer inte med lagstiftningen om livsmedelskontaktmaterial och man kan således inte försäkra sig att de är säkra. Förbudet gäller inte enbart livsmedelskontaktmaterial som är tillverkade av bambu och som inte innehåller plast.

Säkerheten hos icke godkända växtfibrer har inte bedömts

Alla växtfibrer har inte godkänts för användning som tillverkningsämnen för kontaktmaterial av plast i EU. I livsmedelskontaktmaterial av plast som innehåller växtfibrer har ofta konstaterats överskridningar av gränsvärdet för bland annat melamin och formaldehyd. I fråga om de i produkterna använda växtfibrernas ursprung har också uppstått tvivel. Produkter som innehåller växtfibrer har på ett vilseledande sätt marknadsförts som miljövänliga, som ett naturligt alternativ till plastprodukter och rentav som biologiskt nedbrytbara. De är ändå plastprodukter och nedbryts således inte i naturen.

Enligt Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet EFSA:s bedömning kan växtfibrer inte allmänt godkännas som tillverkningsämnen för livsmedelskontaktmaterial av plast, utan deras säkerhet ska bedömas från fall till fall. Vi har ingen vetskap om att företag som använder växtfibrer som tillverkningsmaterial för livsmedelskontaktmaterial av plast skulle ha ansökt om ett godkännande för användningen av dem. Europeiska kommissionen anser också att produkter som innehåller växtfibrer inte överensstämmer med lagstiftningen om kontaktmaterial.

Läs mer:

Mer information:
överinspektör Merja Virtanen, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8436, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Produktsäkerhetschef Jonna Neffling, Tull, tfn 040 332 3325, jonna.neffling@tulli.fi