En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022

5. november 2021

Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022. Till exempel lanthandlar behöver dock inte betala grundavgiften för tillsyn.

Avgiften enligt livsmedelslagen tas ut årligen av livsmedels- och kontaktmaterialföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten. Grundavgiften för tillsyn gäller alla godkända eller registrerade livsmedelslokaler.

Lanthandlar, allmännyttiga samfund och småskaliga livsmedelslokaler som behandlar ren- och viltkött behöver inte betala grundavgiften för tillsyn. Betalningsskyldigheten gäller inte heller primärproduktion eller hantering av livsmedel som en del av primärproduktionen.

Ta kontakt med den kommunala livsmedelstillsynen

Aktörer och företag behöver inte ansöka om befrielse från grundavgiften för tillsyn. Uppgifter om lanthandlar som får understöd för bybutiker förmedlas till de kommunala myndigheterna. Det är dock önskvärt att de lanthandlar och allmännyttiga föreningar som har livsmedelslokaler tar kontakt med den lokala livsmedelstillsynen under 2021. 

Genom grundavgiften stärkas livsmedelstillsynens beredande roll och möjliggöras ett mångformigare myndighetsarbete.

Läs mer om grundavgiften för livsmedelstillsyn 

Ytterligare information:
avdelningsdirektör Marjatta Rahkio, tfn 050 339 4576

Uppdaterad 18.2.2022

  • tillagd i titeln: som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten
  • tillagd mening: Genom grundavgiften stärkas livsmedelstillsynens beredande roll och möjliggöras ett mångformigare myndighetsarbete.