En grundavgift för tillsyn tas ut av livsmedelsföretag som övervakas av den kommunala tillsynsmyndigheten år 2022

18. februari 2022

Kommunerna börjar ta ut en grundavgift på 150 euro för livsmedelstillsyn av företagen under det första kvartalet 2022. Till exempel lanthandlar behöver dock inte betala grundavgiften för tillsyn.

Läs mer om grundavgiften för livsmedelstillsyn