Inte tillåtet att marknadsföra livsmedel för att lindra baksmälla

26. augusti 2020

Livsmedelsverket påminner om att man inte får marknadsföra livsmedel för att förebygga, behandla eller bota baksmälla, eftersom Europeiska kommissionen inte har godkänt ett sådant hälsopåstående. Därför är sådan marknadsföring förbjuden.

I den offentliga diskussionen har det under de senaste dagarna refererats till finländsk forskning kring baksmälla. En undersökning som publicerats i en vetenskaplig tidskrift berättigar ännu inte till att använda ett hälsopåstående, utan en ansökan om godkännande av det nya hälsopåståendet måste först göras enligt Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSAs anvisningar.

Med hjälp av olika undersökningar, berättelser, användarkommentarer, texter, bilder, ljud eller videor får man inte ge konsumenterna en uppfattning om att ett näringstillskott eller något annat livsmedel som intas i samband med alkohol skulle ha nyttiga egenskaper som minskar alkoholens skadliga effekter. Detta gäller all kommersiell kommunikation, dvs. utöver förpackningspåskrifter också alla former av marknadsföring av och reklam för livsmedel i samtliga medier.

Enbart godkända hälsopåståenden får användas

Vid kommersiell kommunikation om livsmedel får man använda enbart hälsopåståenden som är godkända eller som finns med på den så kallade väntelistan för ämnen av vegetabiliskt ursprung.

De vetenskapliga beläggen bakom hälsopåståendena utvärderas av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA som ger ett utlåtande enligt vilket hälsopåståendet godkänns eller avslås genom en förordning av Europeiska kommissionen. Godkännande beviljas endast sådana påståenden som stöds av starka vetenskapliga bevis och som även annars uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Ytterligare information om närings- och hälsopåståenden