Intensifierad övervakning av plastprodukter innehållande bambu påbörjas – målet är att de produkter som inte uppfyller säkerhetsföreskrifterna ska avlägsnas från marknaden

27. augusti 2021

Livsmedelsverket och Tullen söker plastprodukter som innehåller icke godkänd bambufiber och som är till salu eller kommer till försäljning. Plastkärl som innehåller bambufiber uppfyller inte EU:s säkerhetskrav och det finns ingen information om säkerheten vid långvarig användning av dem. I det EU-projekt som startar i september övervakas i synnerhet nätbutiker och importörer. Importen och distributionen av livsmedelskontaktmaterial som inte är förenliga med bestämmelserna måste upphöra och de produkter som finns på marknaden måste återkallas.

Bambumjöl har använts bland annat som utfyllnadsmaterial i plast vid tillverkning av olika take away -muggar, barnserviser och matbestick. Det är förbjudet att importera och sälja dessa produkter inom EU, eftersom de strider mot lagstiftningen om livsmedelskontaktmaterial och man inte kan garantera att de är säkra. Det har observerats att till exempel hälsovådliga kemikalier överförs till livsmedel från plastkärl innehållande bambufiber.

Produkter innehållande växtfiber har importerats med felaktiga tullkoder och de har också på ett vilseledande sätt marknadsförts som miljövänliga och naturliga alternativ till plastprodukter och rentav som biologiskt nedbrytbara. De är emellertid plastprodukter som inte bryts ner i naturen.

Förbudet gäller inte livsmedelskontaktmaterial tillverkade av enbart bambuväxter eller plastbelagda produkter tillverkade av bambuväxter.

EU:s gemensamma övervakningsprojekt för förbättrad livsmedelssäkerhet

Nästan alla EU-medlemsländer är med i projektet som går ut på att söka fram och avlägsna lagstridiga produkter från marknaden. I Finland övervakar de kommunala livsmedelstillsynsenheterna effektiviserat återkallelsen från marknaden från och med september 2021. Livsmedelsverket upprätthåller en lista över produkter som ska återkallas: https://www.ruokavirasto.fi/sv/bamboo

Som försiktighetsåtgärd ombeds konsumenterna sluta använda plastprodukter innehållande icke godkända växtfiber och förstöra dem. I oklara fall kan konsumenterna ta kontakt med köpstället.

Läs mera:

Ytterligare information:

överinspektör Merja Virtanen, Livsmedelsverket, tfn 050 386 8436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

produktsäkerhetschef Jonna Neffling, Tullen, tfn 040 332 3325, fornamn.efternamn@tulli.fi