Var mån om livsmedelssäkerheten i samband med försäljning av hämtmat och mattransporter

1. april 2020

Restaurangerna stängs för kunder från och med lördagen den 4 april 2020 för att begränsa spridningen av coronaviruset. Restaurangerna är stängda fram till 31.5.2020. Under den här tiden får restaurangerna ändå sälja sin lagade mat för avhämtning och leverera mat direkt till konsumenter eller till försäljning i affärer. I sin vägledning påminner Livsmedelsverket särskilt om att man vid försäljning och transport av mat måste se till att livsmedlen är säkra och att konsumenten får tillräcklig information.

När konsumenterna hämtar mat från en restaurang får de på begäran information om produktens innehåll, allergener och förvaringsinstruktioner. Om maten transporteras kall från restaurangen till utförsäljning, måste maten kylas ner i restaurangen i fyra timmar till +6 grader och kylkedjan hållas intakt ända fram till konsumenten. Om maten levereras som upphettad, måste maten hela tiden hålla en temperatur om minst +60 grader ända fram till konsumenten. Produkterna ska användas inom 1–2 dagar.

Om maten levereras till en butik för försäljning i färdigförpackade portioner och försäljningstiden är kort, får konsumenten livsmedelsinformationen i butiken antingen skriftligen eller muntligen. Om informationen endast ges muntligen bör åtminstone livsmedlets namn, sista användningsdag och förvaringsinstruktionerna anges på förpackningen. Övrig information fås av butikspersonalen.

En sjuk person ska inte gå till matbutiken eller bespisningen, var noga med hygienen

Vid produktion, försäljning och servering av livsmedel måste alltid god livsmedelshygien iakttas, så att man kan säkerställa att livsmedlen är säkra. En sjuk person får inte gå till arbetet, även om influensasymtomen är obetydliga. När det gäller coronaviruset är det också mycket viktigt att en sjuk person inte uträttar ärenden på platser där livsmedel säljs eller serveras. I detta sammanhang måste man komma ihåg att hålla säkerhetsavstånd till andra personer.

Omsorgsfull och frekvent handtvätt med vatten och tvål är särskilt viktigt när man arbetar eller uträttar ärenden i livsmedelslokaler. Kontakt med ansiktsområdet bör undvikas och händerna ska alltid tvättas också efter att man hostat, nyst eller snutit sig.

Livsmedelsverket uppdaterar aktuell och preciserande vägledning om läget för coronaviruset på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Ytterligare information:

sektionschef Carmela Hellsten (sektionen för livsmedelshygien) 
tfn 050 433 6643

direktör för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen
tfn 050 388 6518

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi