Information och råd om coronaviruset COVID-19

COVID-19 är en coronavirussjukdom hos människor. Viruset sprids i första hand mellan människor genom droppsmitta då en sjuk person hostar eller nyser. Institutet för hälsa och välfärd THL följer med det nationella och internationella läget och ger anvisningar om förebyggandet av infektioner. På THL:s webbplats har sammanställts heltäckande information om coronaviruset.

Livsmedelsverket följer med situationen och uppdaterar anvisningar och information i anslutning till sitt uppgiftsområde på sin webbplats.

Meddelanden:

Myndigheternas information om coronaviruset: