Uppdaterade anvisningar om coronaviruset stärker säkerheten för kontrollerna

7. april 2020

Livsmedelsverkets ambition är fortfarande att säkerställa utförandet av kritiska kontroller inom livsmedelskedjan. Samtidigt ökar verket säkerheten i samband med utförandet av kontroller i den rådande coronasituationen. Verket har uppdaterat anvisningarna som meddelades 17.3.2020 för säkerställandet av livsmedelskedjans kritiska uppgifter.

Avsikten med uppdateringen är att förlänga anvisningarnas giltighetstid fram till 13.5.2020 samt att minska risken för att kontrollpersonalen och de som är föremål för kontrollerna utsätts för coronavirussmitta. De uppdaterade anvisningarna förbättrar också arbetssäkerheten i samband med kontroller.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är fortfarande att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Enligt de uppdaterade anvisningarna utför kommunerna dessutom sådana kontrollbesök som de utifrån en riskbaserad bedömning själva anser vara nödvändiga för att garantera livsmedelsäkerheten.

Livsmedelsverkets webbplats uppdateras med aktuell lägesinformation på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Ytterligare information:
överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

avdelningsdirektör Leena Räsänen (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 388 6518

överdirektör Matti Puolimatka (landsbygdstjänsterna)
tfn 040 762 5126

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi