Vanliga frågor: Hur inverkar coronaviruset 19 på laboratorietjänsterna

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden. Man har berett sig på COVID-19-epidemin genom att prioritera analyser. Undantagsförhållandena kan orsaka fördröjningar, men om betydande undantag i tjänsten informerar Livsmedelsverket separat.

Livsmedelsverkets laboratorietjänster deltar i tryggandet av den för samhället livsviktiga livsmedelsproduktionen.

Laboratoriernas kontaktpersoner

I de laboratorier som Livsmedelsverket godkänt erbjuds tjänster också i undantagsförhållanden. För att utreda det aktuella läget är det bäst att kontakta laboratoriet direkt.

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket betjänar bland annat miljöhälsovårds myndigheter, livsmedelsbranschens företagare och medborgare. Godkända laboratorier är huvudsakligen servicelaboratorier, som är i privat eller kommunal ägo.

 

Sidan har senast uppdaterats 7.4.2020