Vanliga frågor: Hur inverkar coronaviruset 19 på laboratorietjänsterna

Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden. Man har berett sig på COVID-19-epidemin genom att prioritera analyser. Undantagsförhållandena kan orsaka fördröjningar, men om betydande undantag i tjänsten informerar Livsmedelsverket separat.

Livsmedelsverkets laboratorietjänster deltar i tryggandet av den för samhället livsviktiga livsmedelsproduktionen.

Laboratoriernas kontaktpersoner

I de laboratorier som Livsmedelsverket godkänt erbjuds tjänster också i undantagsförhållanden. För att utreda det aktuella läget är det bäst att kontakta laboratoriet direkt.

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2020