Livsmedelsverket har uppdaterat sina inspektionsanvisningar fram till årets slut

31. augusti 2020

Livsmedelsverket har uppdaterat sina anvisningar till förvaltningen om utförandet av inspektioner under COVID-19-epidemin. Anvisningarna gäller både Livsmedelsverkets egna och befullmäktigade inspektörer. Syftet är att trygga att nödvändiga uppgifter utförs i epidemisituationer, stödja kontinuiteten av Livsmedelsverkets kunders verksamheter och minska smittrisken för inspektionspersonalen och de inspekterade. De uppdaterade anvisningarna gäller till 31.12.2020.

Livsmedelsverket ger också anvisningar om inspektioner som görs vid Regionförvaltningsverket, i kommuner, NTM-centraler och veterinärtjänster. Med inspektionerna säkerställs bl.a. livsmedels- och fodersäkerheten, bekämpas djur- och växtsjukdomar, tryggas djurens hälsa och välmående och möjliggörs utbetalningen av jordbruksstöd, stöd för landsbygdsutveckling och marknadsstöd.

Anvisningarna definierar de kritiska och nödvändiga inspektioner som borde utföras även om epidemiläget skulle bli värre. De nya anvisningarna mer lokal prövningsrätt gällande utförandet av inspektioner beroende på epidemiläget. Om det är möjligt att hantera risken för coronavirussmitta, kan planerade inspektionsbesök göras. Dessutom fortsätter distansinspektionerna till den del det är möjligt.

Livsmedelsverket lägger ut aktuell information kom coronavirusläget på sin webbplats på adressen ruokavirasto.fi/sv/corona.

Mer information:
Överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

Enhetschef Ville Kekkonen (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 401 1852

Överdirektör Matti Puolimatka (linjen för landsbygdstjänster)
tfn 040 762 5126

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi