Återinförandet av kontroller säkrar verksamheternas kontinuitet

13. maj 2020

Statsrådet fattade i början av maj beslut om en stegvis avveckling av begränsningarna med anledning av COVID-19-undantagsförhållandena. Också Livsmedelsverket har börjat återinföra kontroller som hör till dess verksamhetsområde och meddelat anvisningar om utförandet av kontrollerna. Syftet med anvisningarna är att trygga utförandet av kritiska och nödvändiga uppgifter och att stöda kontinuiteten i kundernas och förvaltningens verksamhet. Detta innebär dock ännu inte att kontrollerna helt skulle återgå till normala förhållanden. Ambitionen är samtidigt att begränsa risken för att kontrollpersonalen och de som är föremål för kontrollerna utsätts för coronavirussmitta.

Anvisningarna gäller flera kritiska förvaltningsuppgifter och de påverkar kontinuiteten i de verksamheter som utövas av Livsmedelsverkets kunder. Genom att utföra kontroller säkerställer man till exempel livsmedelssäkerheten, bekämpar djur- och växtsjukdomar, tryggar djurens välbefinnande och möjliggör utbetalningen av jordbruks- och landsbygdsstöd. Det är till fördel för dem som kontrolleras att kontrollerna inte börjar hopa sig och att bland annat stöden kan betalas ut korrekt och i tid.

Anvisningarna berör såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utöver kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk utförs också av andra externa kontrollinstanser. De uppdaterade kontrollanvisningarna är i kraft till 31.8.2020 och de aktualiseras i enlighet med situationen.

Livsmedelsverkets webbplats uppdateras med aktuell lägesinformation på adressen
ruokavirasto.fi/sv/corona.

Ytterligare information:
överdirektör Pia Mäkelä (linjen för livsmedelskedjan)
tfn 050 448 1302

avdelningsdirektör Leena Räsänen (livsmedelssäkerhet)
tfn 050 388 6518

överdirektör Matti Puolimatka (landsbygdstjänsterna)
tfn 040 762 5126

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi