Statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd: En mångsidig och hälsosam kost är viktigare för att förebygga coronavirussjukdomen än enskilda kosttillskott

3. februari 2021

Betydelsen av D-vitamin för att förebygga och behandla coronavirussjukdomen (covid-19) har undersökts mycket under det gångna året och D-vitaminets roll har också diskuterats i offentligheten.

Statens näringsdelegation (VRN) och Institutet för hälsa och välfärd (THL) betonar i sitt ställningstagande att många näringsämnen är viktiga för kroppens försvarssystem, inte enbart D-vitaminet. Inget enskilt näringsämne kan ersätta fördelarna med ett bra nutritionstillstånd och en mångsidig kost.

VRN och THL rekommenderar att kommunikationen om näring och specialisterna inom hälso- och sjukvårdens klientarbete särskilt beaktar betydelsen av den övergripande kosten vid coronapandemin och ger alla klienter anvisningar om användningen av D-vitamintillskott enligt rekommendationerna.

"Det finns inga tillförlitliga forskningsrön om fördelarna med större D-vitamintillskott än rekommendationen", konstaterar Suvi Virtanen, forskningsprofessor vid THL.

"I det kliniska arbetet kan D-vitaminet utgöra en del av en medicinsk behandling, varvid dosen som används grundar sig på läkarens medicinska bedömning", berättar docenten Leo Niskanen, avdelningsöverläkare och ordförande för VRN:s uppföljningsgrupp för nutritionstillskott.

Den övergripande kosten tryggar en god nutrition

Ett gott nutritionstillstånd är väsentligt för immunsystemets funktion och återhämtningen från sjukdomar. Riskfaktorer för en svår form av coronavirussjukdomen är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och hög ålder. Med undantag av åldern kan alla dessa riskfaktorer påverkas med en hälsofrämjande kost enligt kostrekommendationerna.

En tillräcklig och mångsidig kost innehåller rikligt med grönsaker, frukt och bär, fiberhaltiga fullkornsprodukter samt tillräckligt med källor till mjuka fetter (oljor, bredbara fetter, fisk, nötter och frön). Hårt fett och riklig användning av salt och sockerhaltiga produkter bör undvikas. En bra kost förverkligas bäst när man dagligen äter ordentliga måltider regelbundet.

"Med en kost enligt rekommendationerna kan man trygga ett tillräckligt intag av nödvändiga näringsämnen, stärka immunsystemet och förbättra kroppens fett- och sockervärden", konstaterar VRN:s generalsekreterare Arja Lyytikäinen, när hon beskriver sammanställningen och nyttan av en mångsidig kost.

När bör D-vitamintillskott användas?

För att säkerställa ett tillräckligt intag av D-vitamin bör den dagliga kosten innehålla D-vitaminerad mjölk, mjölkprodukter eller växtdrycker, bredbara fetter samt dessutom fiskrätter 2–3 gånger i veckan. Om denna rekommendation av någon anledning inte uppfylls, är det bra att använda 10 mikrogram D-vitamintillskott per dag under den mörkaste tiden av året från början av oktober till slutet av mars.

För olika befolkningsgrupper finns dessutom noggrannare rekommendationer om användningen av D-vitamintillskott för att trygga ett tillräckligt intag av D-vitamin:

  • gravida och ammande: 10 mikrogram/dag året runt
  • barn under 1 år: 2–10 mikrogram/dag året runt (dosering enligt individuell användning av amning och modersmjölkersättning/tillskottsnäring/vitaminerad gröt och välling)
  • 1-åringar: 10 mikrogram/dag året runt
  • 2–17-åringar: 7,5 mikrogram/dag året runt
  • 18–74-åringar: 10 mikrogram/dag från början av oktober till slutet av mars, om man inte dagligen använder D-vitaminerade mjölkprodukter, bredbara fetter och/eller fisk 2–3 gånger i veckan
  • 75 år och äldre: 20 mikrogram/dag året runt (vid riklig användning av D-vitaminerade livsmedel rekommenderas 10 mikrogram/dag)
  • de som vistas mycket lite utomhus, klär sig täckande och mörkhyade: 20 mikrogram/dag året runt

Källa:

Uttalande av Statens Näringsdelegation: Att förbättra den övergripande kosten vid coronapandemin är viktigare än enskilda kosttillskott 

Mer information:

Suvi Virtanen
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8729
fornamn.efternamn@thl.fi

Arja Lyytikäinen
generalsekreterare
Statens näringsdelegation (VRN)
tfn 050 409 9860
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Leo Niskanen
avdelningsöverläkare, Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (PHHYKY),
Ordförande för VRN:s uppföljningsgrupp för nutritionstillskott
tfn 050 067 5727
fornamn.efternamn@phhyky.fi
fornamn.efternamn@fimnet.fi

Rekommendationer om D-vitamintillskott

Rekommendationer om D-vitamintillskott för spädbarn på sju språk

Meddelande till förläggningarna om D-vitamintillskott pdf, december 2019

Näring och coronaviruset på THL:s webbplats (på finska)

Närings- och kostrekommendationer