Uttalande av VRN: Kost och Coronapandemi

Att förbättra den övergripande kosten vid Coronapandemin är viktigare än enskilda kosttillskott

Under den senaste tiden har medierna upprepade gånger uttryckt oro och gett rekommendationer om tillgången till näringsämnen för att förebygga och behandla coronavirussjukdomen (covid-19). Rekommendationerna har nästan uteslutande gällt D-vitamin. Detta är förståeligt eftersom man vet att brist på D-vitamin har ett samband med kroppens försvarssystem och förekomsten av akuta luftvägsinfektioner. Det finns dock inga tillförlitliga forskningsrön om att D-vitamin skulle vara till nytta för att förebygga coronavirussmitta. Många näringsämnen är viktiga för immunsystemets funktion, inte enbart D-vitaminet. Inget enskilt näringsämne kan ersätta fördelarna med en mångsidig kost som innehåller essentiella näringsämnen samt ett gott nutritionstillstånd.

Den övergripande kosten tryggar en god nutrition

Ett gott nutritionstillstånd är väsentligt för immunsystemets funktion och återhämtningen från sjukdomar. Riskfaktorer för en svår form av coronavirussjukdomen är hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma och hög ålder. Med undantag av åldern kan alla dessa riskfaktorer påverkas med en hälsofrämjande kost enligt kostrekommendationerna.

Grunden för en hälsofrämjande kost är en tillräcklig och mångsidig kost som innehåller rikligt med grönsaker, frukt och bär, fiberhaltiga fullkornsprodukter samt tillräckligt med källor till mjuka fetter (oljor, mjuka bredbara fetter, fisk, nötter och frön). Hårt fett och riklig användning av salt och sockerhaltiga produkter bör undvikas. En bra kost förverkligas bäst när man dagligen äter ordentliga måltider regelbundet. Med en sådan kost kan man trygga ett tillräckligt intag av nödvändiga näringsämnen, stärka immunsystemet och förbättra kroppens fett- och sockervärden.

När bör D-vitamintillskott användas?

För att trygga att hela befolkningen får tillräckligt med D-vitamin har Statens näringsdelegation 2010 gett en rekommendation om D-vitaminering av livsmedel. Enligt den ska flytande mjölkprodukter och bredbara fetter D-vitamineras (flytande mjölkprodukter 1 mikrogram/100 ml och bredbara fetter 20 mikrogram/100 g). Utöver dessa har växtdrycker som ersätter mjölk generellt kompletterats med D-vitamin.

För att säkerställa ett tillräckligt intag av D-vitamin bör den dagliga kosten innehålla D-vitaminerad mjölk, mjölkprodukter eller växtdrycker, bredbara fetter samt fiskrätter som också innehåller D-vitamin 2–3 gånger i veckan. Livsmedlets D-vitaminering kan kontrolleras i näringsvärdesdeklarationen på produktförpackningen. Om denna rekommendation om regelbunden användning av livsmedel av någon anledning inte uppfylls, är det bra att använda 10 mikrogram D-vitamintillskott per dag från början av oktober till slutet av mars.

För att säkerställa ett tillräckligt intag av D-vitamin ges dessutom följande rekommendationer om användning av D-vitamintillskott i olika befolkningsgrupper:

  • gravida och ammande: 10 mikrogram/dag året runt
  • barn under 1 år: 2–10 mikrogram/dag året runt (dosering enligt individuell användning av amning och modersmjölkersättning/tillskottsnäring/vitaminerad gröt och välling)
  • 1-åringar: 10 mikrogram/dag året runt
  • 2–17-åringar: 7,5 mikrogram/dag året runt
  • 18–74-åringar: 10 mikrogram/dag under årets mörkaste tid från början av oktober till slutet av mars, om man inte dagligen använder D-vitaminerade mjölkprodukter, bredbara fetter och/eller fisk 2–3 gånger i veckan
  • 75 år och äldre: 20 mikrogram/dag året runt (vid riklig användning av D-vitaminerade livsmedel rekommenderas 10 mikrogram/dag).
  • De som vistas mycket lite utomhus, klär sig täckande och mörkhyade: 20 mikrogram/dag året runt.

Gränserna för en säker användning av D-vitamin ska inte överskridas

Statens näringsdelegation rekommenderar att man i kommunikationen om näring och i klientarbetet inom hälso- och sjukvården särskilt beaktar betydelsen av den övergripande kosten vid coronapandemin och ger alla klienter anvisningar om användningen av D-vitamintillskott enligt rekommendationerna. Det finns inga forskningsrön om fördelarna med större D-vitamintillskott än rekommendationen.

De övre gränserna för ett säkert intag av D-vitamin enligt åldersgrupp som baserar sig på vetenskaplig bedömning bör följas för att förebygga biverkningar. De övre gränserna för säkert intag är 25 mikrogram/dag i åldern 0–6 månader, 35 mikrogram/dag i åldern 6 mån–1 år, 50 mikrogram/dag i åldern 1–11 år och 100 mikrogram/dag för äldre ungdomar samt vuxna.

I kliniskt arbete kan D-vitaminet utgöra en del av en medicinsk behandling, varvid dosen grundar sig på en medicinsk bedömning.

Statens näringsdelegation

Markku Tervahauta
THL:s generaldirektör,
Ordförande för Statens näringsdelegation (VRN)

Suvi Virtanen
forskningsprofessor, THL, Medlem i Statens näringsdelegation (VRN)  

Leo Niskanen
Ordförande för VRN:s uppföljningsgrupp för nutritionstillskott

Arja Lyytikäinen
Generalsekreterare, Statens näringsdelegation (VRN)

Mer information:

Rekommendationer om D-vitamintillskott

Rekommendationer om D-vitamintillskott för spädbarn på sju språk

Meddelande till förläggningarna om D-vitamintillskott pdf, december 2019 (på finska)

Närings- och matrekommendationer

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021