D-vitamin

Det finns rikligt med information om sambandet mellan D-vitamin och hälsa. Enligt undersökningar verkar D-vitamin ha gynnsamma effekter på hälsan särskilt när det gäller att förebygga fall och benbrott. Brist på D-vitamin leder till rakit hos barn och till osteomalaci hos vuxna.

D-vitamin bildas på huden under tiden mellan mars och oktober, mest under sommarmånaderna. Intaget av D-vitamin både från huden och kosten beskrivs med halten av D-vitamin i serum, dvs. 25(OH)D. En halt som överskrider 50 nmol/l anses vara tillräcklig med tanke på hälsan. Människor som tillbringar tid ute under sommarmånaderna behöver enligt undersökningar cirka 10 µg/dygn D-vitamin från kosten eller kosttillskott för att 25(OH)D-halten i serum är tillräcklig. Äldre människor och ungdomar som endast tillbringar korta tider ute bör få till och med 20 µg/dygn för att uppnå den rekommenderade serumhalten.

Dagligt D-vitamintillskott rekommenderas året runt för alla gravida och ammande kvinnor, under 18-åriga barn och för personer som inte regelbundet använder produkter som kompletterats med D-vitamin eller fisk.

Nya rekommendationer om D-vitamintillskott för spädbarn (pdf) har publicerat 2018.

Sidan har senast uppdaterats 3.2.2021