Suonenjoen mansikka är Finlands fjortonde namnskyddade produkt

2. oktober 2023

Kommissionen har godkänt registreringen av namnet Suonenjoen mansikka. Den som ansöker om en skyddad geografisk beteckning (SGB) är Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys ry.

Skyddet av namnet Suonenjoen mansikka grundar sig på det anseende som jordgubbarna från odlarna i Suonenjokiregionen har. Det finns en lång tradition av jordgubbsodling i Suonenjoki. År 2016 fyllde Suonenjoen mansikka 100 år. Under hundra års tid har begreppet Suonenjoen mansikka etablerats i den finländska matkulturen. De säljs runt om i Finland och människorna känner igen dem till namnet Suonenjoen mansikka. Finlands kommersiella odling av jordgubbar härstammar från Suonenjoki. I stadens gatubild syns jordgubben i många former. För att hedra jordgubben ordnas årligen Jordgubbskarnevalen i Suonenjoki, som har ordnats på orten sedan 1970.

Benämningen Suonenjoen mansikka används för odlade trädgårdsjordgubbar i Norra Savolax, Suonenjoki och i de närliggande kommunerna. Suonenjoen mansikka är röda, saftiga och har en mjuk sammetslen munkänsla. Jordgubben är söt och aromrik. Jordgubbarnas sötma varierar beroende på sort och växtförhållanden. Suonenjoen mansikka säljs som färska bär, djupfrysta, frysta eller som ingredienser i förädlade produkter.

Det finns redan cirka 3 500 skyddade benämningar

Europeiska unionen har hittills skyddat cirka 3 500 benämningar. Systemet omfattar nu 14 finländska registrerade benämningar, varav tolv hör till jordbruksprodukter och livsmedel samt två till destillerade alkoholprodukter.

Syftet med namnskyddssystem är att skydda produkter mot missbruk av det etablerade namnet och billiga förfalskningar. Dessutom gör det produkterna mer kända och underlättar marknadsföringen av dem. För konsumenten är skyddet en garanti för att produktens ursprung, råvaror och tillverkningsmetod är kända.

Mer information om namnskyddssystemet finns på Livsmedelsverkets webbplats

Mer information i Europeiska unionens officiella publikation

 

Mer information:

Piritta Sokura, specialexpert

Tel. 040 570 7024

Fornamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi