Färdjournal

Vid långa transporter av tama hästdjur, registrerade hästdjur undantagna, tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin mellan medlemsstater och från eller till tredje länder skall djurtransportörer och organisatörer följa de bestämmelser om färdjournal som ingår i bilaga II till djurtransportförordningen.

Någon färdjournal krävs inte för transporter i hemlandet, men en person som planerar en över åtta timmar lång transport av djur till ett land utanför Finland skall utarbeta, stämpla och underteckna samtliga sidor av färdjournalen i enlighet med bestämmelserna i bilaga II.

Kraven och blanketterna som gäller färdjournaler finns på Livsmedelsverkets webbsidor.

Sidan har senast uppdaterats 20.7.2021