Hälsoövervakning av djur

Hälsoövervakning av djur innebär övervakning på djurhållningsplatserna av vissa sjukdomar som särskilt anges i lagstiftningen.Hälsoövervakningen kan vara obligatorisk eller frivillig.Till hälsoövervakningen hör alltid regelbunden provtagning och kontrollbesök av kommunalveterinären med regelbundna intervaller samt journalföring över utförda åtgärder.

Obligatorisk hälsoövervakning

Övervakningen av salmonella hos höns (inklusive broilrar) och kalkoner på djurhållningsplatser och i kläckerier är obligatorisk.Salmonellakontroll är ändå inte obligatorisk på de djurhållningsplatser där ägg eller fåglar endast produceras för eget bruk, och de inte flyttas till en djurhållningsplats där salmonellakontroll är obligatorisk.

Salmonella ska även övervakas på gårdar där man överlåter obehandlad mjölk till konsumenten, antingen direkt eller via en livsmedelsanläggning utan värmebehandling, eller gårdar där kalvar säljs för användning som semintjurar.

Salmonella ska övervakas i svinstall där grisar uppföds i förökningssyfte, alltså inte för slakt.

Frivillig hälsoövervakning

Aktören som ansvarar för djurhållningsplatsen kan frivilligt förbinda sig till den frivilliga hälsoövervakningen på djurhållningsplatsen. Man förbinder sig till hälsoövervakningen genom att sända en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Aktören ska även meddela om upphörande av hälsoövervakningen.

Det är regionförvaltningsverket som gör hälsoklassificeringen för djurhållningsplatsen. Hälsoklassificeringen beskriver hur sannolikt det är att djurhållningsplatsen, eller de djurhållningsplatser som hör till samma ägare, är fri från sjukdomen i fråga. Hälsoklassificeringen kan komma till nytta exempelvis vid försäljning av djur, och köparen kan minimera risken för att sjukdomen införs till gården vid inköp av djur. 

Frivillig hälsoövervakning genomförs för:

  1. Övervakning av BKD hos fiskar
  2. Övervakning av sjukdomarna maedi-visna hos får och CAE hos getter (maedi-visna övervakning)
  3. Övervakning av scrapie hos får och getter och
  4. Övervakning av tuberkulos hos hjortdjur

Hälsoövervakningen av djur är baserad på lagen om djursjukdomar (441/2013), statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur (838/2013) och jord- och skogsbruksministeriets förordning om frivillig hälsoövervakning av djur (1005/2013).

 
Sidan har senast uppdaterats 6.11.2018