Små rovdjur för rabiesuppföljning

Livsmedelsverket samlar varje år in kroppar av små rovdjur för uppföljning av rabiesläget och rabiesvaccineringskampanjen. Kroppar samlas in särskilt i området där vaccinbeten läggs ut i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax. Som prov önskas hela rävar och mårdhundar.

Av kropparna undersöks hjärnan med tanke på rabiesvirus. Kropparna undersöks också med tanke på förekomst av trikiner och ekinokocker (rävens dvärgbandmaskar). För dödfunna djurs del försöker man utreda dödsorsaken.

Hurdana prover?

Som prover duger såväl fällda som dödfunna hela små rovdjur, om de inte är alltför förskämda. Särskilt sådana djur, som verkat sjuka och som betett sig avvikande borde levereras in för undersökningar. Djur med normal päls kan flås innan de sänds in. Djuret borde avlivas så att hjärnan inte förstörs.

Även om det kommunbundna målet är fullt lönar det sig att sända in till Livsmedelsverket sådana små rovdjur, som påträffats döda eller som verkat sjuka inom kommunens område.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2020