Små rovdjur för rabiesuppföljning

Livsmedelsverket samlar varje år in kroppar av små rovdjur för uppföljning av rabiesläget och rabiesvaccineringskampanjen. Kroppar samlas in särskilt i området där vaccinbeten läggs ut i Sydöstra Finland, Norra Karelen och östra delen av Södra Savolax. Som prov önskas hela rävar och mårdhundar.

Av kropparna undersöks hjärnan med tanke på rabiesvirus. Kropparna undersöks också med tanke på förekomst av trikiner och ekinokocker (rävens dvärgbandmaskar). För dödfunna djurs del försöker man utreda dödsorsaken.

Hurdana prover?

Som prover duger såväl fällda som dödfunna hela små rovdjur, om de inte är alltför förskämda. Särskilt sådana djur, som verkat sjuka och som betett sig avvikande borde levereras in för undersökningar. Djur med normal päls kan flås innan de sänds in. Djuret borde avlivas så att hjärnan inte förstörs.

Även om det kommunbundna målet är fullt lönar det sig att sända in till Livsmedelsverket sådana små rovdjur, som påträffats döda eller som verkat sjuka inom kommunens område.

(Tabellen uppdaterad 12.4.2019)

Jaktvårdsförening Målet Räv Mårdhund Prover tillsammans
    Prov antal Prov antal  
Puumala 10      
Nyslott 10      
Sulkava 10      
Kerimäki 10      
Södra-Saimen 20   2 2
Joutseno 15   1 1
Kymi-Karhula 15   5 5
Lemi-Taipalsaari 15   6 6
Luumäki 10 3 25 28
Miehikkälä 15   1 1
Parikkala 20 1 7 8
Pyttis 15 1 1 2
Rautjärvi 15 1 2 3
Ruokolahti-Imatra 20 14 39 53
Vehkalahti-Hamina 20   1 1
Vederlax 20 2 2 4
Ylämaa 20      
Eno 10      
Ilomantsi 15      
Joensuu 15      
Kesälahti 10   5 5
Kides 15 8 13 21
Rääkkylä 15 5 6 11
Tohmajärvi-Värtsilä 15 2 6 8
Tuupovaara 10      
Sammanlagt 365 37 122 159