Att skydda pälsdjur mot SARS-CoV-2 -smitta

Även om naturliga smittor bland pälsdjuren har konstaterats endast hos mink, bör anvisningarna nedan följas på alla pälsdjursfarmer. Anvisningarna följas, även om de som arbetar på farmen är vaccinerade mot COVID-19. Även vaccinerade individer kan kunna utsöndra viruset efter att ha blivit smittade, även om de inte blir allvarligt sjuka, och kan därför sprida smittan till pälsdjuren på farmen. Vaccinskyddets utveckling och varaktighet är också individuell.

Sköt djur endast om du är frisk

 • Sköt inte djur om du är sjuk eller du varit i kontakt med personer som misstänks eller har konstaterats ha COVID-19-smittan.
 • Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som passar in på COVID-19-smittan,
  • uppsök omedelbart läkare enligt hälsovårdens anvisningar
  • berätta för läkaren om din kontakt med pälsfarmen
 • meddela kommunalveterinären om COVID-19 har konstaterats hos en person som skött djuren.

Meddela kommunalveterinären om sjukdomssymtom hos djuren

 • Om du hos djur observerar symtom som kan passa in på SARS-CoV-2-smittan (luftvägssymtom, diarré, ökad dödlighet), ska du meddela kommunalveterinären utan dröjsmål
  • kommunalveterinären sköter om provtagningen av djur
  • för att skydda sig mot smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Arbetshälsoinstitutets (TTL) anvisningar.

Sörj för säkra tillvägagångssätt

 • Förhindra spridningen av coronavirus mellan människor genom att följa TTL:s anvisningar om skydd mot sjukdomar i lantbruksarbete samt THL:s allmänna anvisningar.
 • Använd rena skyddskläder och stövlar separat för var och en farm. Var omsorgsfull med handtvätt och/eller desinfektion innan du sköter djuren, regelbundet under dagen samt som avslutning på dagen. Använd mun-nässkydd i synnerhet när du arbetar nära djuren. Tvätta skyddskläderna i minst 60 grader och desinficera stövlarna.
 • Säkerställ redan i förväg vem som kan sköta djuren om du eller dina anställda insjuknar.
 • Undvik onödiga besök på andra pälsfarmer.
 • Tillåt endast nödvändiga besök på din farm.
 • Om du reser utomlands, ska du vid hemkomsten följa minst statsförvaltningens och THL:s anvisningar om karantän och kräva detsamma också av dina anställda och besökare samt anställda som kommer från utlandet. Livsmedelsverket rekommenderar att den som varit utomlands vistas i karantänförhållanden i 14 dygn efter resan innan hen går in i en pälsdjursgård eller sköter pälsdjur.
 • Undvik förflyttning av djur mellan farmer. En symtomfri smitta kan spridas från en farm till en annan med djuren.
 • Rengör och desinficera arbetsredskapen och annan utrustning eller tillbehör innan de flyttas till en annan farm. När du rengör och desinficerar kan du tillämpa exempelvis ETT rf:s anvisningar.
 • Se till att skadedjuren bekämpas effektivt.
 • Hindra i mån av möjlighet katter från att röra sig på farmområdet, eftersom viruset kan smitta även katter som kan sprida viruset.
 • Säkerställ att stängslen runt farmen är i gott skick och se till att fånga in förrymda djur.
Sidan har senast uppdaterats 23.3.2022