Att skydda pälsdjur mot SARS-CoV-2 -smitta

Även om naturliga smittor bland pälsdjuren tills vidare har konstaterats endast hos mink, bör anvisningarna nedan följas på alla pälsdjursfarmer.

Sköt djur endast om du är frisk

 • Sköt inte djur om du är sjuk eller du varit i kontakt med personer som misstänks eller har konstaterats ha COVID-19-smittan.
 • Om du har luftvägssymtom eller andra symtom som passar in på COVID-19-smittan,
  • uppsök omedelbart läkare enligt hälsovårdens anvisningar
  • berätta för läkaren om din kontakt med pälsfarmen
 • meddela kommunalveterinären om COVID-19 har konstaterats hos en person som skött djuren.

Meddela kommunalveterinären om sjukdomssymtom hos djuren

 • Om du hos djur observerar symtom som kan passa in på SARS-CoV-2-smittan (luftvägssymtom, diarré, ökad dödlighet), ska du meddela kommunalveterinären utan dröjsmål
  • kommunalveterinären sköter om provtagningen av djur
  • för att skydda sig mot smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) och Arbetshälsoinstitutets (TTL) anvisningar.

Sörj för säkra tillvägagångssätt

 • Förhindra spridningen av coronavirus mellan människor genom att följa TTL:s anvisningar om skydd mot sjukdomar i lantbruksarbete samt THL:s allmänna anvisningar.
 • Använd rena skyddskläder och stövlar separat för var och en farm. Var omsorgsfull med handtvätt och/eller desinfektion innan du sköter djuren, regelbundet under dagen samt som avslutning på dagen. Använd mun-nässkydd i synnerhet när du arbetar nära djuren. Tvätta skyddskläderna i minst 60 grader och desinficera stövlarna.
 • Säkerställ redan i förväg vem som kan sköta djuren om du eller dina anställda insjuknar.
 • Undvik onödiga besök på andra pälsfarmer.
 • Tillåt endast nödvändiga besök på din farm.
 • Om du reser utomlands, ska du vid hemkomsten följa minst statsförvaltningens och THL:s anvisningar om karantän och kräva detsamma också av dina anställda och besökare samt anställda som kommer från utlandet. Livsmedelsverket rekommenderar att den som varit utomlands vistas i karantänförhållanden i 14 dygn efter resan innan hen går in i en pälsdjursgård eller sköter pälsdjur.
 • Undvik förflyttning av djur mellan farmer. En symtomfri smitta kan spridas från en farm till en annan med djuren.
 • Rengör och desinficera arbetsredskapen och annan utrustning eller tillbehör innan de flyttas till en annan farm. När du rengör och desinficerar kan du tillämpa exempelvis ETT rf:s anvisningar.
 • Se till att skadedjuren bekämpas effektivt.
 • Hindra i mån av möjlighet katter från att röra sig på farmområdet, eftersom viruset kan smitta även katter som kan sprida viruset.
 • Säkerställ att stängslen runt farmen är i gott skick och se till att fånga in förrymda djur.
Sidan har senast uppdaterats 3.12.2020