Kommunveterinären tar prover för övervakning av coronaviruset på pälsdjursfarmer

Övervakning av coronaviruset görs på farmer som föder upp mink och finnsjubb. Farmarna skickar in minkar och finnsjubbar som dött eller avlivats på grund av sjukdom som prover till Livsmedelsverkets laboratorium. Efter pälsningen, när det bara finns avelsdjur på farmerna, kommer det sannolikt inte att finnas det antal döda eller avlivade djur som krävs för övervakningen. Då besöker kommunalveterinären alla farmer som föder upp mink och finnsjubb och tar prover av levande djur, minst en gång innan valpningsperioden börjar.

I samband med provtagningsbesöket övervakar kommunveterinären bland annat om farmerna med fler än 500 vuxna avelsdjur följer smittskyddskraven och kraven på coronatestning av arbetstagare. När kommunveterinären besöker farmerna iakttar han eller hon smittskyddsåtgärder, så att sjukdomar inte sprids till eller mellan farmerna.

Fastän kommunveterinären besöker farmerna för att ta prover, måste farmaren också i fortsättningen skicka in prover till Livsmedelsverket för undersökning. Även om dödligheten på farmen är låg, är det viktigt att också enstaka djur som dött eller avlivas skickas in som prov för övervakningen av coronaviruset.

Sidan har senast uppdaterats 17.12.2021