Övervakningsundersökningar av SARS-CoV-2 på pälsfarmer fr.o.m. 21.6.2021

Övervakningsundersökningen av coronaviruset ändras jämfört med den nuvarande. Orsaken till ändringen är EU-kommissionens nya beslut 2021/788. Beslutet innehåller krav på övervakningsundersökningar för farmer som föder upp mink och finnsjubb och som har fler än 500 fullvuxna avelsdjur i början av avelsperioden. Beslut om övervakningsundersökningar av gårdar med färre djur än så har fattats på nationell nivå i Finland.

Den nya övervakningsundersökningen ersätter den hittills utförda undersökningen från och med 21.6.2021. Den gäller alla pälsfarmer som föder upp mink, andra mårddjur eller finnsjubb. Gårdar med fler än 500 avelsdjur berörs dessutom av krav som kommissionens beslut ställer på smittskydd och coronavirustestning av farmens arbetstagare. Övervakningsundersökningen fortsätter till och med 31.3.2022, eftersom kommissionens beslut gäller fram till dess.

Pälsfarmarna ska regelbundet skicka pälsdjur som självdött eller som avlivats i dåligt skick till Livsmedelsverkets laboratorium för att undersökas. Livsmedelsverket skickar anvisningar till farmarna om insändandet av proverna. Ytterligare information ges av regionförvaltningsverken eller kommunalveterinären. Livsmedelsverket står för kostnaderna för att undersöka proverna.

Resultat från övervakningen av coronavirus hos pälsdjur (prover som farmägarna skickat in) fr.o.m. 21.6.2021:

Antal undersökta prover Farmer som skickat in prov Resultat
7345 st. 223 st. Inga konstaterade fall av SARS-CoV-2

(Uppdaterad 24.1.2022)

Dessutom tar kommunalveterinärerna i vissa fall prov av levande djur på pälsfarmerna.

Sidan har senast uppdaterats 25.1.2022