Användning av tillsatser som kräver godkännande

Jordbrukare och husdjursproducenter

När man för fodertillverkning på gården använder fodertillsatser som kräver godkännande, dvs. vissa s.k. zootekniska tillsatser eller koccidiostatika, måste gården registrera sig hos Livsmedelsverket på blankett A och ansöka om godkännande för användning av de ovan nämnda fodertillsatserna på blankett C.

Tillbaka till sidan 'Jordbrukare och husdjursproducenter'

Sidan har senast uppdaterats 28.8.2019