Märkning och registrering av nötkreatur

Varje kalv som föds ska märkas med två officiella öronmärken som är godkända i Livsmedelsverket.

Omärkta eller bristfälligt märkta nötkreatur får inte lämna gården.

Producenten måste meddela födelser, dödsfall, försäljning, inköp och förflyttning av sina nötkreatur till nötkreaturregistret senast den sjunde dagen efter att dessa händelser inträffat.

Mtech Digital Solutions Oy ansvarar för beställning av öronmärken och  kundstjänst av nötkreaturregistret.

För att kunna säkerställa ursprunget ska slakteriet och slaktplatsen utföra en sökning i nötkreatursregistret innan nötkreaturen levereras till slakteriet eller slaktplatsen.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning är registreringsavgiften fastställt till 4,40 euro/djur.

Noggranna anvisningar om märkning och registrering av nötkreatur hittar du i guiden:     
Guide för märkning och registrering av nötkreatur

Nötdjursregistretsblanketter finns i blanketsidan.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2019