Ändring som gäller upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen (nötkreatur, får och getter) (Publicerad 24.8.2018)

20. november 2018

24.8.2018

Nötkreatur

Kravet på uppdatering av den elektroniska nötkreatursförteckningen har ändrats genom ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning. Det är inte längre nödvändigt att upprätthålla en skild nötkreatursförteckning om händelserna registreras elektroniskt direkt i nötkreatursregistret inom 7 dagar. Hittills har det varit nödvändigt att registrera djurens händelser i nötkreatursförteckningen senast på den tredje dagen efter händelsen.

Får och getter

Livsmedelsverket ändrar anvisningarna för upprätthållandet av den elektroniska djurförteckningen över får och getter så att den stämmer överens med anvisningarna för nötkreatur. Händelserna i den elektroniska djurförteckningen över får och getter ska anmälas till djurregistret senast den sjunde dagen efter händelsen. Tidigare var tolkningen senast den tredje dagen efter händelsen. Tiden för anmälan av lamningar och killningar är fortfarande sex månader.

Ändringarna gäller gårdar som använder det elektroniska registret och tillämpas retroaktivt från och med 1.1.2018. Ändringarna beaktas vid kontrollerna under innevarande år. 

Ändringen gäller inte de djurhållare som inte har tagit det elektroniska anmälningssättet i bruk.

Livsmedelsverket uppdaterar anvisningarna för märkning och registrering av nötkreatur, får och getter. Anvisningarna kommer att finnas djurslagsvis på Livsmedelsverkets internetsidor.

För ytterligare upplysningar kontakta: kirsi.henttu@ruokavirasto.fi märkning och registrering, marjaana.spets@ruokavirasto.fi övervakning.