Det nya projektet för nötkreatursregistret

Syftet med projektet är att förbättra nötkreatursregistrets funktion och att överföra det nuvarande nötkreatursregistret som en del av myndighetssystemet.

Projektet ELNA, inom vilket den egentliga utvecklingen av datasystemet görs, är underställt projektet. Syftet med projektet är att få nötkreatursregistrets funktioner att överensstämma med kraven i lagstiftningen och den offentliga förvaltningens arkitekturkrav.

Centrala målsättningar i projektet är att bevara de nuvarande elektroniska anmälningskanalerna för djurhållarna och principen om "endast en gång”. Då det nya nötkreatursregistret tas i bruk kommer djurhållaren fortfarande att kunna lämna sina anmälningar bland annat med tillämpningen Min Gård. De myndighetsuppgifter som anmäls via rådgivningen kommer att överföras till myndighetsregistret. Projektet för också med sig en gratis tillämpning som myndigheten erbjuder djurhållarna. Avsikten är att anmälningsuppgifterna som lämnats till myndighetsregistret även överförs till rådgivningens register, om djurhållaren så önskar.

I projektet erbjuds också gränssnittstjänster för andra intressentgrupper. Externa aktörer (såsom mjukvaruleverantörer, slakterier) kan framöver utveckla sina tjänster och inrikta sina tjänster och produkter till olika användarinstanser via ändamålsenliga gränssnittslösningar.

Projektet genomförs i nära samarbete med intressentgrupperna.

Preliminär tidtabell för projektet:

(punkterna i fet stil har genomförts) 

 

2017

Den första versionen av systemet (har genomförts)

 • tas i bruk för djurhållare om programleverantörerna tar den i bruk

 • används i programmet Min Gård

2018

Innehållet i utdragsbrevet blir lättare och sänds nu endast tre gånger om året (har genomförts)

2018-2019

Förteckningen över lediga märken kommer inte längre att sändas ut i samband med beställning av lediga märken (har genomförts)

2018-2019

Användargränssnittet för myndigheterna publiceras

 • den första versionen i april (har genomförts)

 • den andra versionen i juni  (har genomförts)

 • den tredje versionen i oktober  (har genomförts)

 • den fjärde versionen i februari 2019 (har genomförts) 

2018

Tillämpningen som närmast är avsedd för slakt- och förmedlingsanmälningar för små slakterier och djurförmedlare publiceras

 • den första versionen före slutet av sommaren

 • sök av anmälningar läggs till i början av år 2019

2018

Gränssnitt för slakt- och förmedlingsanmälningar samt bläddring publiceras i
nötkreatursregistrets öppna gränssnitt (NAVRA)

2018

Vi håller möten med intressenter

 • tillsammans med rådgivningen planeras lösningar för överföring av data mellan myndighet och rådgivning

 • vi diskuterar intressenternas behov

2018

Vi planerar gränssnitt och gör beskrivningar av dem med beaktande av
intressenternas behov

2018

Vi ger ut gränssnittsbeskrivningarna till intressenterna i slutet av året. Publiceras i februari 2019 på Livsmedelsverkets arbetsbyta och rättigheterna fås av projektets kontaktperson.

2019

Gränssnitten för intressenterna realiseras och utges i testmiljö som stöd för
intressenternas egen utveckling

2019

Utdragsbrev två gånger om året i fortsättningen

2019-2020

Vi planerar avskaffandet av blanketterna enligt planerat.

 • för slakterier och djurförmedlare till slutet av 2019
 • för djurhållare i samband med att nya nötkreatursregistret tas i bruk år 2021
2019-2020

Användargränssnitten för djurhållare, slakterier och djurförmedlare realiseras

 • vi strävar efter att göra anmälningar och meddelanden mer elektroniskt

 • ett system skapas där eventuella fel genast påpekas för alla parter, och som även påpekar att ventuella anmälningar saknas (köp- och utmönstringsanmälningar)

 • vi söker lösningar som bland annat förmedlar EU-signum elektroniskt så att det inte behöver skrivas användargränssnittet även i mobilversion

2022

Vi tar det nya nötkreatursregistret i bruk i april:

 • användargränssnittet för djurhållare publiceras

 • användargränssnittet för slakterier och djurförmedlare publiceras

 • tilläggen till användargränssnittet för myndigheterna publiceras gränssnittstjänsterna publiceras 

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2022