Öronmärken

Beställning

Allflex och Stallmästaren, förmedlare Faba

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000
  • Nettifarmi- program  http://www.nettifarmi.com

 TruTest, förmedlare A-Rehu

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000

 

Alla godkända märkesmodeller

Allflex Ultra Senior

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke
Allflex Ultra Senior -örönmärken

Allflex e-Märke Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 huvudmärke                                   hjälpmärke

Allflex e-Märke Junior HDX -örönmärken

Allflex eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex eSelect Senior HDX -örönmärken

Allflex DNA

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA -örönmärken

Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX -örönmärken

Allflex DNA eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eSelect Senior HDX -örönmärken

Allflex tillfälligt märke

Förmedlare: Faba

 

Allflex tillfälligt märke -örönmärken

Stallmästaren Combi 3000

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke 

Stallmästaren Combi E 30 HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke

AgroTag tillfälligt märke FlexoPlus D/D 

Förmedlare: A-Rehu

TruTest tillfälligt märke -örönmärken

AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

 

huvudmärke
TruTest GenoMerkki -örönmärken

AgroTag FDX eLapp FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

huvudmärke

TruTest eLappu -örönmärken

hjälpmärke

TruTest eLappu -örönmärken

Kodförteckning över nötkreaturregistrets öronmärken

Sidan har senast uppdaterats 15.10.2019