Öronmärken

Beställning

Allflex och Stallmästaren, förmedlare Faba

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000
  • Nettifarmi- program  http://www.nettifarmi.fi

 TruTest, förmedlare A-Rehu

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000

 

Alla godkända märkesmodeller

Allflex Ultra Senior

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba


 Allflex Ultra Senior -örönmärken

 huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex e-Märke Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

 

 huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex e-Märke Junior HDX -örönmärken

Allflex eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex eSelect Senior HDX -örönmärken
 

Allflex DNA

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex DNA -örönmärken

Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX -örönmärken

Allflex DNA eSelect Senior HDX

 

Huvud- och hjälpmärke

 

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                              hjälpmärke

Allflex DNA eSelect Senior HDX -örönmärken

Allflex tillfälligt märke

Förmedlare: Faba

 

Allflex tillfälligt märke -örönmärken

 

Stallmästaren Combi 2000

Huvud- och hjälpmärke
Förmedlare: Faba


 Stallmästaren Combi 2000 -örönmärken

 huvudmärke                    hjälpmärke 

 

Stallmästaren Combi E 30 HDX

Huvud- och hjälpmärke
Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                    hjälpmärke

 Stallmästaren Combi E 30 HDX -örönmärken

TruTest tillfälligt märke

Förmedlare: A-Rehu

 

TruTest tillfälligt märke -örönmärken

TruTest GenoMerkki

Förmedlare: A-Rehu

 

 TruTest GenoMerkki -örönmärken

huvudmärke

TruTest eLappu

Förmedlare: A-Rehu

TruTest eLappu -örönmärkenhuvudmärke                             

TruTest eLappu -örönmärken

hjälpmärke