Öronmärken

Beställning

Allflex och Stallmästaren, förmedlare Faba

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000

AgroTag, förmedlare A-Rehu

  • Internettjänsten, Min Gård-programtillämpningen
  • Blanketter, per post till Datacentralen
  • Kundtjänsten tel. 09 85 666 000

 

Alla godkända märkesmodeller

Allflex Ultra Senior

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke
Allflex Ultra Senior -örönmärken

Beställning med produktkod: 5 – Allflex öronmärke Ultra/eKnapp

Allflex e-Märke Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 huvudmärke                                   hjälpmärke

Allflex e-Märke Junior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 5 – Allflex öronmärke Ultra/eKnapp

Allflex eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex eSelect Senior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 12 - Allflex öronmärke Ultra/eSelect

Allflex DNA

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA -örönmärken

Beställning med produktkod: 23 - Allflex DNA öronmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eKnapp Junior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 21 - Allflex DNA eKnapp Junior HDX

Allflex DNA eSelect Senior HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

                    

huvudmärke                                    hjälpmärke

Allflex DNA eSelect Senior HDX -örönmärken

Beställning med produktkod: 22 - Allflex DNA eSelect Senior HDX

Allflex tillfälligt märke

Förmedlare: Faba

 

Allflex tillfälligt märke -örönmärken

Beställning med produktkod: 6 - Allflex temporärt märke

Stallmästaren Combi 3000

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

huvudmärke                                    hjälpmärke 

Beställning med produktkod: 11 - Stallmästaren Combi 3000

Stallmästaren Combi E30 Plus HDX

Huvud- och hjälpmärke

Förmedlare: Faba

 

 

huvudmärke                                    hjälpmärke

Beställning med produktkod: 11 - Stallmästaren Combi 3000/E30 Plus Knapp

AgroTag tillfälligt märke FlexoPlus D/D 

Förmedlare: A-Rehu

TruTest tillfälligt märke -örönmärken

Beställning med produktkod: 27 - AgroTag tillfälligt Märke FlexoPlus D/D

AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

 

huvudmärke
TruTest GenoMerkki -örönmärken

Beställning med produktkod: 28- AgroTag FDX Geno FlexoTronic D30

Beställning med produktkod: 30- AgroTag HDX Geno FlexoTronic D30    

AgroTag FDX eLapp FlexoTronic D30

Förmedlare: A-Rehu

huvudmärke

TruTest eLappu -örönmärken

 

hjälpmärke

TruTest eLappu -örönmärken

Beställning med produktkod: 26- AgroTag FDX eLapp FlexoTronic D30

Beställning med produktkod: 29 - AgroTag HDX eLapp FlexoTronic D30 

Kodförteckning över nötkreaturregistrets öronmärken

 

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2020