Märkning och registrering av djur

Det finns några tillgånglighetsbrister i blanketterna.

Registrering som djurhållare

Till djurhållarregistret anmäls djurhållningsplatserna var djur hålls samt datum då djurhållningen påbörjats och avslutats i frågavarande djurhållningsplats. Djurhållningsanmälan och registrering av djurhållningsplats kan göras med nedanstående blanketter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller elektroniskt på adressen https://epr.ruokavirasto.fi (temporärt ur bruk, för mer information se tilläggsuppgifter på Livsmedelsverkets webbsidan)

Med djurhållarregistrets e-tjänst (epr.ruokavirasto.fi) anmäls även kadaverplatserna och enligt djurskyddslagens 24 § yrkesmässig eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur. Om du anmäler dessa med blankett ska de riktas till den kommunala veterinären (kadaverplatser) och regionförvaltningsverket (yrkesmässig djurhållning).


Nötkreatursregistretblanketter

Får- och getregistretblanketter

Svinregistretblanketter

Beställning av användningsrätter till får-, get- och svinregistret

Sidan har senast uppdaterats 22.9.2020