Märkning och registrering av djur

Det finns några tillgånglighetsbrister i blanketterna.

Till djurhållar- och djurhållningsplatsregistret anmäls djurhållningsplatserna var djur hålls samt datum då djurhållningen påbörjats och avslutats i frågavarande djurhållningsplats. Djurhållningsanmälan och registrering av djurhållningsplats kan göras med nedanstående blanketter till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet (eller elektroniskt på adressen https://epr.ruokavirasto.fi)

Med djurhållar- och djurhållningsplatsregistrets e-tjänst anmäls även kadaverplatserna och enligt djurskyddslagens 24 § yrkesmässig eller annars storskaligt hållande av sällskaps- eller hobbydjur. Om du anmäler dessa med blankett ska de riktas till den kommunala veterinären (kadaverplatser) och regionförvaltningsverket (yrkesmässig djurhållning).

 

 

Blanketter för anmälningar till får- och getregistret.

Övriga blanketter och anvisningar

 

Andra blanketter och guider

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 5.10.2023