Ändringar i lagringsstödet för trädgårdsprodukter – ansökningstiden utgår 11.11.2019

1. oktober 2019

Ansökningstiden för lagringsstöd för trädgårdsprodukter flyttas i höst fram från oktober till november. Stöd kan nu sökas för kvantiteterna trädgårdsprodukter som finns i lager i november och december. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Stöd får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Odlaren ska själv ha producerat produkterna som lagras. Lagret som används för lagring av produkterna ska vara i odlarens besittning och uppfylla de krav som ställs på ett lager. Odlaren som ansöker om stödet ska vara över 18 år. Om stödet söks för en sammanslutning ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Stödbeloppet bestäms utifrån genomsnittet av lagervolymerna

Odlaren ska föra bok över produkterna i lager 1.11–31.12.2019. Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet av de lagervolymer som upptas av trädgårdsprodukter i november och december. När odlaren ansöker om stöd uppger han eller hon november månads lagerkvantitet enligt situationen 1.11. I december ska odlaren dessutom ge in en bilageblankett med uppgifter om lagerkvantiteten 15.12.

Lagringsstöd betalas i hela Finland. I stödregion AB betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland och i stödregion C som nordligt stöd.  Vilket av dessa stöd odlaren får för sina lagrade trädgårdsprodukter avgörs av var den åker som producerar skörd är belägen.

Enligt uppskattningarna betalas stödet i mars–april 2020. Kvantiteten trädgårdsprodukter i lager och lagertypen inverkar på det stödbelopp som betalas. Stöd kan maximalt betalas enligt följande:

  • Maskinellt kylda lager i stödregion AB: 10,0 euro/m3 och i stödregion C 14,2 euro/m³
  • Övriga lager i stödregion AB: 6,2 euro/m3 och i stödregion C 8,8 euro/m³

Ansökningsblanketten ska lämnas in november och bilagan i december

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter söks med blankett 228 och bilaga 228B. Blanketterna finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Blanketterna ska skickas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central eller på Åland till Statens ämbetsverk. Inlämningstiden för ansökningsblankett 228 utgår 11.11.2019 och för bilageblankett 228B 31.12.2019.

Blankett 228 (livsmedelsverket.fi: Odlare| Stöd och finansiering | Lagringsstöd för trädgårdsprodukter)
Bilaga 228B  

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi