EU:s direktstöd börjar betalas ut 12.12

26. november 2019

Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2019 på torsdag 12.12. Grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor betalas i december till ett belopp som utgör cirka 95 procent av det sammanlagda stödbeloppet. I grundstöd betalas cirka 239 miljoner euro, i förgröningsstöd cirka 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare cirka 10 miljoner euro och i bidrag för jordbruksgrödor cirka 13 miljoner euro.

Av EU:s nötdjursbidrag betalas 70 procent ut i december. I nötdjursbidrag betalas från och med 12.12 sammanlagt cirka 37 miljoner euro och bidrag för mjölkkor cirka 22 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner betalningsmaterialen. Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas till gårdarna i juni 2020.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården. I fortsättningen postar Livsmedelsverket inte längre årliga sammandrag av de utbetalda jordbruksstöden till jordbrukarna.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2019

Ytterligare upplysningar vid Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi